טופס הצהרת בריאות

האקדמיה לטניס

הצהרת בריאות

הנחיות למילוי הטופס:
שימו לב – זהו טופס הצהרת בריאות בלבד,
לא ניתן להצהיר על חום גבוה/ שיעול ו/או שהייה בחברת חולה מאומת ועדיין להשתתף בפעילות.

אני מצהיר/ה כי ערכתי היום בדיקה למדידת חום גוף ,בה נמצא כי חום גופי אינו עולה על 38 מעלות צלזיוס.

אני מצהיר/ה כי איני משתעל/ת וכן כי אין לי קשיים בנשימה.

אני מצהיר/ה כי ככל הידוע לי לא הייתי במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.